O školce

1.září 2021  |   Petra Krejsová  |   2015x  |  

Mateřská škola Karle, okres Svitavy (dále jen MŠ), je nedílnou součástí obce Karle, zřizovatelem MŠ je obec Karle.

MŠ je jednotřídní. V současné době jsou do MŠ Karle přijímány děti z Karle, ze Chmelíka, Trstěnice, Ostrý Kámen.

MŠ pracuje s prvky začít spolu.

Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy, v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.


1

Centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

2

Podpora jedinečnosti

Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce. 


Svoboda a zodpovědnost

Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem. což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Svět v souvislostech

Vzdělávací program probíhá v blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.

8

Bezpečí a samostatnost

Činnosti během dne probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí.

10

Otevřenost světu

Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.

11

Zapojení rodiny

Školka nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Fotografie k článku

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Karle, okres Svitavy

Karle 4,
568 02  Karle
IČ: 75016095
604 303 391
mskolakarle@seznam.cz
yfryipc

Zobrazit kontakty a mapu

Digitalizace MŠ Karle

Publicita MŠ Karle